ارگ گستر اسپادانا
مهندسی ساختمان و تاسیسات
محصولات
تصاویر
کاتالوگ محصولات
مقالات
سوابق و پروژه ها
درخواست عاملیت فروش
تماس با ما
داکت اسپلیت
دستگاه vrf
فن کویل
دستگاه هواساز
روفتاپ پکیج
چیلر
کندانسور
کمپرسور
اواپراتور
اسپلیت
مقایسه ی چیلر و vrf
کمپرسور

کار کمپرسورها ، ایجاد نیروی مکش لازم برای مکیدن گاز مبرّد از اواپراتور ، متراکم کردن گاز ،

 

و سپس فرستادن آن به کندانسور است ، که در آن گاز به مایع تبدیل می شود . مکندگی کمپرسور ،

 

گاز را از سمت راست فشار ضعیف به سمت فشار قوی منتقل می کند ، و حجم گازی که باید متراکم

 

شود بستگی به میزان جابه جایی پیستون کمپرسور دارد .

 

کمپرسورها را برحسب نیاز در اندازه های مختلفی می سازند و با توجه به نحوة کارکرد به سه نوع

 

پیستونی ، دوار و گریز از مرکز تقسیم می شوند . کار کمپرسورها ، ایجاد نیروی مکش لازم برای

 

مکیدن گاز مبرّد از اواپراتور ، متراکم کردن گاز ، و سپس فرستادن آن به کندانسور است ، که در

 

آن گاز به مایع تبدیل می شود . مکندگی کمپرسور ، گاز را از سمت راست فشار ضعیف به سمت

 

فشار قوی منتقل می کند ، و حجم گازی که باید متراکم شود بستگی به میزان جابه جایی پیستون

 

کمپرسور دارد .

 

وظیفة کمپرسور در سیستم تبرید تراکمی این است که با ایجاد اختلاف فشار لازم ، جریان مبرّد را

 

از یک قسمت سیستم به قسمت دیگر برقرار کند . در اثر وجود همین اختلاف فشار بین سمت فشار

 

قوی و سمت فشار ضعیف است که مایع مبرّد از میان شیر انبساط به اواپراتور رانده می شود .

 

برای اینکه بخار کم فشار ، اواپراتور را ترک کند و راهی واحد تقطیر شود باید فشاری بیشتر از

 

فشار موجود در قسمت مکش واحد تقطیر داشته باشد .

 

کمپرسورهایی که در تهویه مطبوع به کار می روند برحسب ساختمان و طرزکار به انواع زیر

 

تقسیم می شوند :

 

۱- تک سیلندر

 

۲- چند سیلندر

 

کمپرسورهایی که در تهویه مطبوع به کار می روند برحسب روش تراکمبه انواع زیر تقسیم

 

می شوند :

 

۱پیستونی

 

۲- دوار

 

۳- گریز از مرکز

  

 

 

 


آب را حمایت کنیم،آب زندگی است....ا
محصولاتتصاویرکاتالوگ محصولاتمقالاتسوابق و پروژه هادرخواست عاملیت فروشتماس با ما