ارگ گستر اسپادانا
مهندسی ساختمان و تاسیسات
محصولات
تصاویر
کاتالوگ محصولات
مقالات
سوابق و پروژه ها
درخواست عاملیت فروش
تماس با ما
جدید (عاملیت فروش)
داکت اسپلیت کولکس coolex
چیلر تراکمی هوا خنک کولکس
مینی چیلر تراکمی هوا خنک کولکس
روف تاپ پکیج کولکس
دستگاههای VRF کولکس
هواساز کولکس
فن کویل کولکس
کانالهای پیش عایق کولکس
درباره شرکت کولکس
دستگاههای VRF کولکس


ویژگی های دستگاه vrf  کولکس(coolex):

 محدوده ظرفیت واحد خارجی vrf  کولکس(coolexاز 8HP تا  64HPمی باشد.حداکثر 64 واحد داخلی با ظرفیت حداکثر130% کل ظرفیت واحد خارجی می توانند دریک سیستم خنک کننده به یکدیگر متصل شوند.


محدوده وسیع عملکرد دستگاه vrf کولکس (coolex):

درزمستان سرد با پایین ترین دمای20- درجه و یا درتابستان گرم با دمای حداکثر 52درجه، دستگاه  vrfکولکس قادربه برقراری تعادل دمای مورد نظر خواهد بود.


محدوده طول لوله کشی بالا:

دستگاه  vrf کولکس قادر به فراهم کردن شرایط لوله کشی با طول لوله 1000 متر با اختلاف سطح 110 متر می باشد. در نتیجه دستگاه  vrf کولکس دستگاهی مناسب جهت پروژه های بزرگ می باشد.         

 


آب را حمایت کنیم،آب زندگی است....ا
محصولاتتصاویرکاتالوگ محصولاتمقالاتسوابق و پروژه هادرخواست عاملیت فروشتماس با ما