ارگ گستر اسپادانا
مهندسی ساختمان و تاسیسات
محصولات
تصاویر
کاتالوگ محصولات
مقالات
سوابق و پروژه ها
درخواست عاملیت فروش
تماس با ما
پروژه 216 واحدی ایثارگران
پروژه 162 واحدی پلی اکریل (نگین مشتاق)
پروژه کانال کشی و نصب دستگاه داکت اسپلیت
سوابق و پروژه ها

کارفرما : تعاونی مسکن مهر ایثار گران لنجان

پیمانکار : شرکت ارگ گستر اسپادانا

عملیات : سفت کاری

مشخصات پروژه:216 واحد مسکونی در قالب 16 بلوک

 مکان : مسکن مهر فولادشهرمحله ای 5 

 90 شروع پیمان:مرداد 

 پایان پیمان:اردیبهشت 91


<< All categories
3 records total        

آب را حمایت کنیم،آب زندگی است....ا
محصولاتتصاویرکاتالوگ محصولاتمقالاتسوابق و پروژه هادرخواست عاملیت فروشتماس با ما